1-20 SANAA - Rolex Learning Centre - Lausanne
21-24 LLP - Stall - Danderyd
25-28 LLP - Skola - Järfälla
29-32 LLP - Omklädningsbyggnad - Järfälla
33 Tham Videgård - KTH Arkitekturskolan - Stockholm